Kompleksowe podłączenie do wodociągu

O przyłączeniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do domu należy pomyśleć jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Podłączenie do kanalizacji i wodociągu składa się z kilku etapów, a jego szczegóły zależą m.in. od lokalnych zwyczajów panujących w gminie.

Na początku należy wybrać się do wydziału geodezji w starostwie powiatowym, w którym geodeci naniosą przyłącze na mapę do celów projektowych. Później trzeba skierować się do gminnego zakładu wodociągowego, gdzie specjaliści informują o tym, co trzeba zrobić w celu wykonania przyłączy. Niekiedy konieczna jest tylko zapłata, ale często zdarza się, że to na barkach przyszłego właściciela spoczywa obowiązek koordynacji całego procesu.

Dokumenty niezbędne przy podłączaniu do kanalizacji

Wybierając się do zakładu wodno-kanalizacyjnego na terenie, do którego przynależy działka, nie można zapomnieć o kilku niezbędnych dokumentach. Należą do nich:

  • mapa do celów projektowych, na której geodeci w starostwie zaznaczyli przyłącze wodociągowe;
  • dokument, w którym określony jest typ nieruchomości oraz szacunkowe zużycie ścieków i wody;
  • wniosek o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę, który zwykle można pobrać na miejscu w placówce lub wydrukować wcześniej ze strony internetowej;
  • dokument potwierdzający prawo własności działki.

W zakładzie w ciągu 2-4 tygodni zostaną wydane warunki zaopatrzenia w wodę. Zazwyczaj koszt uzyskania dokumentu wynosi ok. 100 zł, choć w niektórych gminach jest on wydawany bezpłatnie. Dokumentacja zawiera szczegółowy opis aspektów technicznych i miejsca budowy przyłącza. Niekiedy do warunków zaopatrzenia w wodę dodawany jest też plan rozbudowy już istniejącej sieci wodociągowej, jak również projekt przyszłej umowy wraz z deklaracją dostarczenia wody.

Projekt przyłącza wodociągowego

Na tym etapie podłączania do kanalizacji i wodociągu trzeba też wybrać specjalistę zajmującego się projektowaniem instalacji i sieci wodnych. Jego zadaniem jest opracowanie dokładnego projektu technicznego przyłącza wodociągowego na podstawie informacji uzyskanych od zakładu wodno-kanalizacyjnego. Aby mieć gwarancję, że zaprojektowane przyłącze wodociągowe zostanie zaakceptowane przez stosowne instytucje, trzeba potwierdzić plan w starostwie oraz zakładzie. Można to zrobić osobiście, ewentualnie poprzez specjalistę-projektanta, jeśli tak widnieje w umowie. Od momentu uzyskania potwierdzenia planu są trzy lata na wykonanie podłączenia do kanalizacji na jego podstawie.

Jeżeli uzbrajana jest kompleksowo cała działka, nie trzeba zgłaszać w starostwie osobno wykonania przyłącza wodociągowego. Jeśli natomiast budowana jest osobno, to na zainteresowanym ciąży ten obowiązek. Co istotne, zgłoszenie w starostwie jest aktualnie jedynym wymogiem. Od dłuższego czasu bowiem nie ma już konieczności starania się o pozwolenie na budowę, chyba że ma się zamiar prowadzić prace przez szerokość drogi. W takiej sytuacji należy wystąpić z prośbą do zarządcy drogi i policji.

Wybierając się do starostwa, koniecznie trzeba zabrać ze sobą niezbędne dokumenty, takie jak:

  • notarialnie potwierdzona zgoda właściciela lub właścicieli nieruchomości, przez które będzie przebiegać podłączenie do kanalizacji;
  • projekt zagospodarowania działki uzgodniony z ekspertem od zabezpieczenia przeciwpożarowego;
  • projekt przyłącza.

Jeśli w terminie do 30 dni od momentu złożenia stosownej dokumentacji urząd nie zgłosi zastrzeżeń lub też nie poinformuje o brakach i konieczności ich uzupełnienia, można rozpocząć pracę. Należy jednak ten fakt zgłosić zakładowi wodno-kanalizacyjnemu.

Odbiór wykonanej instalacji

Po wykonaniu instalacji, ale jeszcze przed zasypaniem wykopów, trzeba ponownie zwrócić się do urzędników z zakładu, aby dokonali odbioru przyłącza i tym samym wydali zgodę na podłączenie budynku do sieci. Wysłany przez zakład specjalista zainstaluje wodomierz, a następnie spisze stan licznika. Po dokonaniu inwentaryzacji można już podpisać umowę z siecią.

Gdzie znaleźć odpowiednie elementy do podłączenia do wodociągu?

W sklepie ehydrogaz.pl oferujemy sprzęty i akcesoria niezbędne do kompleksowego podłączenia do wodociągu i kanalizacji budynku. Nasz asortyment obejmuje solidne i niezawodne rury, trójniki, kolana, uszczelki, zawory i akcesoria kanalizacyjne PCV. Proponujemy również akcesoria pozwalające na wykończenie łazienki i kuchni, w tym m.in. nierdzewne baterie od renomowanych marek. W ofercie mamy produkty o różnych kształtach i wielkościach, co pozwala na dopasowanie elementów do konkretnych potrzeb.

Wszystkie dostępne artykuły zostały wyprodukowane z dużą precyzją z wytrzymałych materiałów, gwarantujących bezproblemowe i długotrwałe funkcjonowanie nawet w trudnych warunkach.