Technologie bezwykopowe Lublin

Hydro-Gaz specjalizuje się w wykonywaniu robót ziemnych w Lublinie i okolicach z wykorzystaniem technologii bezwykopowych, takich jak przyciski i przewierty sterowane. Jednocześnie, zapewniamy pełną gamę usług minikoparką oraz koparko-ładowarką, odpowiadając na potrzeby inwestorów oraz Klientów indywidualnych.

Kompleksowe roboty ziemne Lublin

Budowa rurociągów, magistrali przesyłowych oraz wszelkich innych sieci często wymaga skomplikowanych prac ziemnych. W sytuacji, gdy planowany przebieg instalacji napotyka na ciek wodny, torowisko, drogę lub inną przeszkodę o charakterze liniowym, wykonywanie wykopu może okazać się przedsięwzięciem niemożliwym lub nieopłacalnym. W takich przypadkach zastosowanie znajdują technologie bezwykopowe, takie jak przewierty sterowane (ang. HDD: Horizontal Directional Drilling). Dzięki nim wykonywać można najbardziej skomplikowane przeciski pod autostradami, torami kolejowymi, korytami rzek oraz wieloma innymi obiektami.

Prace z wykorzystaniem wiertnic sterowanych przebiegają dwuetapowo:

  • etap 1 zakłada wykonanie przewiertu pilotowego za pomocą głowicy z niewielką średnicą. Przewiert ten kształtuje trasę projektowanej instalacji,
  • etap 2 – wykonanie przewiertu powrotnego, w celu poszerzenia istniejącego korytarza dzięki zastosowaniu szerszej głowicy.

Przewiert powrotny pozwala uzyskać zakładaną średnicę tunelu, a przebieg raz wykonanej trasy nie ulega zmianie. Dzięki zamontowaniu na głowicy poszerzającej elementu rurociągu istnieje możliwość wciągania go do tunelu w trakcie wykonywania przecisku.

Do najważniejszych zalet wykonania przewiertów sterowanych należą:

  • możliwość poprowadzenia rurociągu optymalną trasą bez niszczenia terenu,
  • skrócenie czasu realizacji przecisku, angażowanie mniejszej liczby pracowników,
  • brak konieczności zatrzymywania ruchu kołowego w przypadku prac wykonanych pod drogą,
  • obniżenie kosztów prac ziemnych dzięki zastosowaniu technologii bezwykopowej.

Usługi minikoparką Lublin

Obok przewiertów sterowanych, wykonywane przez nas prace ziemne obejmują również wykonywanie wykopów oraz wszelkie pozostałe usługi koparką i koparko-ładowarką w Lublinie. Wykonujemy zarówno standardowe roboty, takie jak fundamenty, podjazdy i utwardzenia dróg, jak i zaawansowane technologicznie:

  • wykopy budowlane,
  • burzenie konstrukcji o niewielkich gabarytach,
  • korytowanie dróg,
  • wykopy pod media, oczyszczalnie ścieków, kanalizację.

Oprócz tego wykonywane przez nas usługi koparko-ładowarką w Lublinie, obejmują również załadunki oraz rozładunki ziemi, gruzu, towarów na paletach, ale także wielu innych ładunków.

Koparka Lublin

Jeśli pragną Państwo zlecić ekspertom wykopy lub pozostałe roboty ziemne Lublin jest miastem, na którego terenie świadczymy nasze usługi. Posiadamy nowoczesny sprzęt, umożliwiając wykonywanie wszelkiego rodzaju wykopów. Spośród wielu firm wykonujących usługi specjalistycznymi maszynami jak koparka i minikoparka w Lublinie, nasza oferta wyróżnia się kompleksowym podejściem oraz najlepszym stosunkiem jakości do ceny usług.