Profesjonalnie wykonane instalacje sanitarne Lublin i województwo lubelskie

Każdy właściciel budynku – bez względu na jego rodzaj – zmuszony jest zadbać o uwzględnienie w nim odpowiednich instalacji sanitarnych, jeśli tylko docelowo ma być on przeznaczony do użytkowania przez człowieka. Mimo tego jednak, że jest to odgórny, bezpośrednio wynikających z polskich przepisów wymóg, jego spełnienie wcale nie należy do zadań prostych. Problemy z tym związane skrywają się bowiem nie tylko w konieczności przeprowadzenia wszelkich fizycznych prac związanych z wdrażaniem określonego projektu, ale również w przymusie dopełnienia licznych zagadnień stricte formalnych.

W Hydro-Gaz wiemy o tych trudnościach z autopsji, dlatego realizując zlecone nam przez Państwo zadania, podchodzimy do nich w pełni kompleksowo, ograniczając do skrajnego minimum wysiłek, który będą Państwo musieli włożyć w całe przedsięwzięcie.

Komu mogą być dedykowane instalacje sanitarne wykonywane przez naszą firmę?

W kwestii wykonywanych przez nas instalacji sanitarnych takich jak wodociągi czy kanalizacja Lublin jest miastem, w ramach którego do chwili obecnej mieliśmy przyjemność obsłużyć bardzo wielu Klientów z mocno niejednolitych sektorów rynku. Dzięki temu aktualnie dysponujemy doświadczeniem, personelem oraz sprzętem umożliwiającym współpracę przy niemal dowolnych przedsięwzięciach związanych z instalacjami sanitarnymi montowanymi w:

 • domach jedno– i wielorodzinnych,
 • blokach mieszkalnych i kamienicach,
 • biurowcach,
 • obiektach gastronomicznych,
 • placówkach handlowo-usługowych,
 • nieruchomościach przemysłowych,
 • halach magazynowych,
 • rozmaitych obiektach użyteczności publicznej i komercyjnych.

Instalacje gazowe oraz kanalizacja i wodociągi Lublin – dlaczego warto powierzyć ich wykonanie firmie Hydro-Gaz?

Naszą firmę cechuje fachowość, obszerna wiedza branżowa, wysokokwalifikowana kadra oraz nowoczesne i wydajne zaplecze sprzętowe. Czynniki te przekładają się z kolei na krótki czas realizacji powierzonych nam prac przy jednoczesnym zachowaniu pełni bezpieczeństwa i wysokiej jakości uzyskiwanych instalacji sanitarnych, a także niskich, bardzo konkurencyjnych cen proponowanych usług.

Jeśli interesuje Państwa zatem inwestycja w profesjonalnie wykonane instalacje sanitarne Lublin oraz pozostałe miejscowości ulokowane na terenie województwa lubelskiego stanowią obszar, w którego obrębie pozostajemy do Państwa pełnej dyspozycji. W przypadku chęci nawiązania współpracy lub pojawienia się pytań serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz zachęcamy do kontaktu z naszym personelem.

Z czego składa się instalacja sanitarna w budynku mieszkalnym?

Wewnętrzna domowa sieć sanitarna w zależności od specyfikacji może obejmować rozmaite urządzenia, jednak w każdym przypadku muszą znaleźć się w niej najbardziej podstawowe elementy. Instalacje wodociągowe, które projektujemy, realizujemy nie tylko w Lublinie, ale na obszarze całego województwa lubelskiego, są to:

 • przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej,
 • wodomierz oraz ewentualne podliczniki,
 • rury, kolana oraz trójniki doprowadzające wodę do poszczególnych punktów poboru, takich jak umywalki, wanny, prysznice, toalety i kuchnie,
 • zawory umożliwiające kontrolę przepływu wody w poszczególnych sekcjach.

Elementem sieci sanitarnej w budynku jest również obowiązkowa dla każdego właściciela instalacja kanalizacyjna. Poza miejscem podłączenia do zbiorczej sieci lub do indywidualnej oczyszczalni ścieków, jej projekt obejmuje także:

 • rury odprowadzające nieczystości z budynku,
 • system spustowy, zapewniający swobodny przepływ ścieków,
 • syfony, zapobiegające wstecznemu wypływowi zapachów z kanalizacji do pomieszczeń.

Realizowane przez Hydro-Gaz instalacje sanitarne w lubelskim dotyczą również systemów centralnego ogrzewania, składających się m.in. z grzejników oraz rur rozprowadzających gorącą wodę do różnych pomieszczeń w budynku. Integralnymi elementami takich sieci są także kotły grzewcze, pompy obiegowe oraz armatura, np. termostatyczne zawory grzejnikowe, umożliwiające regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Jako certyfikowany wykonawca sieci gazowniczych jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pełne wsparcie również w tym elemencie instalacji sanitarnych na terenie Lublina i okolic. Wewnętrzny system gazu składa się m.in. z przyłącza do sieci lub butli, rur doprowadzających paliwo do urządzeń końcowych, jak również z zaworów i regulatorów. Centralnym punktem każdej jest szafka, w której znajduje się licznik gazu wraz z niezbędnym osprzętem.

Wymogi prawne dla instalacji sanitarnych w Polsce

W naszym kraju sieci sanitarne podlegają sprecyzowanym wymogom prawno-technicznym, które regulują ich projektowanie, budowę oraz użytkowanie. Do najważniejszych dokumentów, określających warunki dla tego rodzaju systemów, zaliczają się:

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: określa ogólne zasady dotyczące budownictwa, w tym wymagania dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • Polskie Normy, m.in.: PN-EN 806-1:2004P (dla sieci wodociągowych), PN-EN 12056-1:2002P (dla kanalizacji),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Hydro-Gaz – projekt instalacji dopasowany do potrzeb

Jako firma specjalizująca się w projektowaniu systemów sanitarnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów, oferujemy kompleksową obsługę w zakresie projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych oraz grzewczych. Nasze rozwiązania dla mieszkańców województwa lubelskiego są tworzone z uwzględnieniem najnowszych technologii i norm branżowych, stanowiąc synonim efektywności, trwałości i bezpieczeństwa.

Ponadto, instalacja sanitarna, którą z przyjemnością wykonamy dla Państwa w Lublinie, może obejmować dodatkowe elementy, takie jak zbiorniki na wodę, pompy do zwiększania ciśnienia, systemy ochrony przeciwpożarowej, urządzenia do uzdatniania wody czy systemy odzysku ciepła. Warto zaznaczyć, że konkretny układ sieci w budynku mieszkalnym zależy od projektu i wymagań danego budynku oraz lokalnych przepisów i norm budowlanych.