Podłączenie wody, sieci sanitarnej czy kanalizacyjnej należy do najbardziej podstawowych obowiązków każdego właściciela nieruchomości. Proces ten nierzadko jednak znacząco wykracza poza samo wykonanie wykopów i doprowadzenie do obiektu przewodów instalacji wodnej, obejmując również m.in. konieczność uregulowania szeregu niejednolitych i często mocno skomplikowanych spraw formalnych.

W Hydro-Gaz mamy pełną świadomość tego, z jak dużą liczbą wyzwań zmuszony jest mierzyć się inwestor przy tego typu przedsięwzięciach. W związku z tym na terenie Lublina i okolic oferujemy Państwu usługi realizowane w bardzo szerokim zakresie – od szczegółowego projektu, przez jego wdrożenie, aż po domknięcie wszelkich spraw formalnych, z którymi wiążą się przyłącza wodociągowe.

Definicja przyłącza wodociągowego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przyłącze stanowi segment rur łączący główną sieć z wewnętrzną instalacją wodną w budynku odbiorcy, a więc użytkownika usług wodociągowych. Jego integralnym elementem jest również zawór odcinający znajdujący się za głównym wodomierzem. Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, właścicielem przyłącza pozostaje odbiorca wody, a więc posiadacz nieruchomości.

Dla kogo wykonujemy przyłącza wodociągowe?

Jeśli chodzi o wykonane przez naszą firmę przyłącza wodne, Lublin jest miastem, w którym mieliśmy okazję z sukcesem współpracować z bardzo rozmaitymi Klientami. Z naszych usług skorzystać zatem mogą nie tylko prywatni właściciele domów jednorodzinnych, szeregowych czy bliźniaczych, ale również posiadacze lub administratorzy m.in.:

  • osiedli mieszkaniowych, kamienic i bloków,
  • budynków biurowych,
  • magazynów, sortowni, hal czy zakładów produkcyjnych i innych nieruchomości o przemysłowym przeznaczeniu,
  • obiektów należących do instytucji publicznych,
  • domów weselnych, restauracji, sklepów, hurtowni oraz wszelkich pozostałych budynków komercyjnych.

Sieci i przyłącza wodociągowe we współpracy z firmą Hydro-Gaz – dlaczego warto?

Podstawowymi atutami naszej firmy są przede wszystkim rzetelna wiedza, doświadczenie, wysokokwalifikowany personel, nowoczesne zaplecze techniczne oraz elastyczność względem potrzeb Klienta. W kontekście tego ostatniego czynnika warto jeszcze raz nadmienić, że nasza obsługa jest w pełni kompleksowa, co oznacza, że oprócz fachowego przeprowadzania prac standardowych, oferujemy także pełne wsparcie Klienta w zakresie spraw administracyjnych, mogących obejmować m.in. kontakt z ZDM lub WKZ oraz uzyskiwanie pozwoleń i zaświadczeń z MPWiK czy ZUDP. Dodatkowo jesteśmy w stanie pomóc Państwu zarówno przy realizacji przyłącza wodnego od podstaw, jak i wtedy, kiedy w ramach danej nieruchomości sieci wodociągowe już istnieją, ale chcą Państwo przeprowadzić ich modernizację lub rozbudowę.

Hydro-Gaz – kompleksowe usługi w zakresie przyłączy wodnych i sieci wodociągowych

W kwestii takiej jak przyłącza wodne czy szeroko rozumiane sieci wodociągowe Lublin stanowi nasz podstawowy, lecz niejedyny obszar działalności. Oprócz niego jesteśmy dla Państwa dostępni również w ramach wszelkich pozostałych miejscowości mieszczących się w obrębie województwa lubelskiego. W przypadku zainteresowania współpracą do kontaktu zapraszamy zatem bez względu na odległość Państwa nieruchomości od siedziby naszej firmy.

Przyłącze do sieci wodociągowej w Lublinie – najczęściej zadawane pytania

Aby jeszcze precyzyjniej opisać proces związany z budową przyłącza wodociągowego, poniżej prezentujemy zestaw najczęściej zadawanych pytań. Jeśli nie znajdą tam Państwo odpowiedzi na nurtujące Państwa kwestie, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Jak podłączyć się do sieci wodnej?

Aby móc wykonać podłączenie do wodociągu, należy w swoim urzędzie gminy lub siedzibie przedsiębiorstwa odpowiadającego za dostawę wody (a więc u administratora sieci) złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia posesji do sieci wodnej. Przyłącze powinno być wykonane zgodnie z wymogami zarządcy sieci – w innym przypadku odbiór techniczny nie zostanie dokonany.

Czy przyłączenie do sieci wodociągowej jest w Polsce obowiązkowe?

Wielu inwestorów zastanawia się, czy fakt, że w zasięgu działki znajduje się sieć wodociągowa, zobowiązuje ich do wykonania przyłącza. Na chwilę obecną w Polsce nie istnieją przepisy, zgodnie z którymi podłączenie do zbiorczej sieci wodnej byłoby wymogiem prawnym. Obowiązkowe jest wyłącznie przyłączenie budynku do kanalizacji sanitarnej.

Ile kosztuje budowa przyłącza wodnego?

Cena usługi zawsze określana jest indywidualnie, a czynnikami, które warunkują koszty, z jakimi wiąże się wykonanie przyłącza w Lublinie, są m.in.: odległość budynku od sieci wodociągowej, rodzaj oraz jakość zastosowanych urządzeń czy warunki gruntowe panujące na działce.

Czy przyłącze wodociągowe wymaga pozwolenia na budowę?

Zgodnie z prawem, inwestor, chcący wykonać przyłącze wodociągowe, nie musi ubiegać się o pozwolenie na budowę. Kwestią indywidualną, zależną od Państwa jest to, czy zechcą Państwo zrealizować podłączenie na zgłoszenie, czy bez niego.

Kto może wykonać podłączenie do sieci wodociągowej?

Podobnie jak w dowolnym, innym rejonie kraju, również przyłącza wodne w Lublinie muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane w tym kierunku firmy, dysponujące odpowiednimi uprawnieniami oraz doświadczeniem i stosownym sprzętem. Hydro-Gaz oferuje Państwu kompleksową realizację w zakresie podłączenia posesji do sieci wodociągowych, spełniając wszystkie niezbędne wymogi formalne dla wykonywania tego rodzaju instalacji.

Ile wynosi termin ważności warunków technicznych?

Warunki techniczne dotyczące podłączenia nieruchomości do sieci wodnej są ważne przez 2 lata od daty ich wydania. Jeśli inwestor nie zdąży w tym czasie wykonać przyłącza, zobowiązany jest ponownie wystąpić z wnioskiem do administratora sieci, aby uzyskać nowe wymogi podłączenia.

Czy przedsiębiorstwo wodociągowe może odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci?

Wszystko zależy od poprawności przeprowadzanej usługi instalacyjnej. Jeśli przyłącze wodociągowe zostało wykonane zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi, to przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie ma prawa odmówić właścicielowi posesji jego odbioru, a tym samym prawa do użytkowania.