Jak podłączyć się do gazociągu?

Jeśli inwestor w nowym budynku decyduje się korzystać z gazu ziemnego, musi wystąpić do instytucji gazowniczej o wykonanie przyłącza. Przyłącze gazowe to nic innego jak podziemna sieć rur gazowych, doprowadzająca gaz do poszczególnych pomieszczeń. Cały proces rozpoczyna się od przedłożenia projektu przyłącza, który musi uwzględniać wiele czynników. Sporządza go zazwyczaj inżynier z firmy zewnętrznej zajmującej się tematyką instalacji gazowych, lub specjalista z gazowni. Koszt projektowy ponosi inwestor, a kwoty, jakie trzeba nań przeznaczyć, oscylują w granicach 1000-2000 zł. W następnej kolejności podłączenie gazu będzie wymagało akceptacji projektu ze strony dostawcy i określenia warunków montażu. Dla domów znacznie oddalonych od gazociągu, konieczna będzie jego rozbudowa. Taki proces z pewnością wygeneruje znacznie większe koszty, chyba że zostanie współdzielony z innymi mieszkańcami okolicy. Polska Spółka Gazownictwa, jako operator gazociągów na terenie Polski, ma monopol na ustalanie cen przyłączy, które podlegają zmianom w zależności od regionu.

Projekt przyłącza gazowego

Projekt na przyłączenie gazu do domu wykonywany przez podmiot zewnętrzny musi spełniać wymogi dostawcy gazu, który ma uprawnienia do negowania proponowanych przez inżynierów rozwiązań. Dlatego warto korzystać z pomocy fachowca, który jest wpisany do rejestru zakładu gazowniczego – tym sposobem można potwierdzić jego kompetencje.

Jeżeli projekt dotyczy nieruchomości, dla której nigdy nie przewidywano możliwości podłączenia gazu, wówczas obowiązkiem inwestora staje się rozszerzenie jego zakresu o plan instalacji wewnętrznej. Bardzo ważnym dokumentem od dostawcy gazu pozostają „warunki przyłączenia do sieci gazowej”, które muszą być uwzględnione w każdym projekcie. Projekt to niezwykle istotny element w procesie na podłączenie gazu. Określa metodykę i plan wentylacji pomieszczeń, poddając weryfikacji układ przestrzenny miejsc, przez które ma być prowadzone orurowanie. Nakreśla średnicę rur, odpowiadającą mocy instalacji. Zawiera także szczegółową mapę instalacji gazowej. Koszt przyłącza gazowego wynika w dużej mierze z gotowego projektu, określającego pełną specyfikację techniczną.

Przebudowa przyłącza gazowego

Przebudowa przyłącza gazowego, które już istnieje w danej nieruchomości, ma miejsce przede wszystkim w przypadku rozszerzenia zakresu użyteczności instalacji i potrzeby większej mocy. Także rozbudowa budynku może wiązać się z koniecznością prac modernizacyjnych na samej instalacji. Sama przebudowa przyłącza gazowego nie różni się znacząco od wykonywania wszystkiego od zera. Również tutaj wymagane jest, aby inwestor złożył wniosek do dostawcy gazu, wykazując sporządzony projekt i spełniając wymogi formalne. Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej stanowi następny etap, po którym podpisywana jest umowa. Koszt przyłącza gazowego w przypadku przebudowy jest znacznie mniejszy od wykonywania instalacji w miejscach, do których jeszcze nigdy nie dotarła. Przyłączenie gazu do domu jako element przebudowy nieruchomości jest jak najbardziej możliwe, chociaż czasem wiąże się także z koniecznością prowadzenia dodatkowych prac inżynieryjnych.

Ile kosztuje przyłącze gazu?

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) to grupa kapitałowa, ciesząca się pozycją największego dostawcy gazu na terenie naszego kraju. Jej spółką córką pozostaje wspomniana wcześniej Polska Spółka Gazownictwa, do której kompetencji należy m.in. ustalanie cen przyłącza. Projekt przyłącza gazowego musi precyzować pożądaną moc instalacji. To, ile kosztuje przyłącze gazu, zależy zawsze od trzech czynników: mocy przyłączeniowej, regionu oraz całkowitej długości przyłącza.

Przyłączenie gazu do domu wymagające poprowadzenia instalacji do 15 metrów, będzie wiązało się z opłatą ryczałtową w wysokości 1800-2000 zł. Różnice cen zależą właśnie od regionu geograficznego. Jeśli przyłącze gazowe będzie wymagało przedłużenia tego dystansu, wówczas za każdy metr zostanie pobrana opłata od 60 do 80 zł. Najtaniej takie przyłącze można wykonać w mniejszych miejscowościach, dla których nawet zakrojone na szeroką skalę prace nie będą zamrażały normalnych czynności. Z kolei oddziały biur w Warszawie, Gdańsku, czy Poznaniu ustalają o wiele wyższe stawki. Wszelkie warunki oraz koszty ustala dostawca gazu. W skrajnych sytuacjach może on nie wyrazić zgody na wykonanie przyłącza, np. z powodu zbyt dużego dystansu i braku perspektyw na zwiększenie poziomu zasiedlenia. Mając projekt przyłącza gazowego, musimy uzyskać jego akceptację przez odpowiedni podmiot państwowy. Po pozytywnej weryfikacji otrzymamy szczegółowy wykaz kosztorysowy, na podstawie którego będzie można podjąć decyzję.