Czy można zamówić skrzynkę gazową na wymiar?

Tak, można zamówić skrzynkę na wymiar. Zakładając instalację gazową, należy zadbać o właściwe wykonanie oraz zabezpieczenie całego systemu. Potencjalne awarie mogą być bowiem bardzo poważne w skutkach. Do głównych elementów tej instalacji należy skrzynka gazowa. Jej podstawowe zadanie to zabezpieczenie zaworów przed przypadkowym lub celowym manipulowaniem, co w najgorszym wypadku mogłoby doprowadzić do wycieku gazu. W skrzynce często umieszcza się także liczniki. Klucze do jej otwarcia mają tylko upoważnione osoby.

Oferta gotowych szafek gazowych jest bardzo szeroka. Obejmuje produkty o różnych rozmiarach, przystosowane do montażu w konkretnych miejscach (na słupach, bezpośrednio na podłodze), a nawet o zróżnicowanym, atrakcyjnym wyglądzie. Co jednak zrobić w sytuacji, gdy żadna gotowa skrzynka nie pasuje do kształtu zaworów lub ich otoczenia? Oczywistym rozwiązaniem wydaje się skrzynka gazowa na wymiar. Czy to jednak dopuszczalne, a jeśli tak, to jakie powinno się spełnić warunki? Postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi na te pytania.

Gdzie określono normy dla skrzynek gazowych na wymiar?

Skrzynka gazowa nie może być zastąpiona dowolną szafką. Przepisy prawne ściśle określają pewne zasady. Najważniejszy dokument to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, opublikowanie 12 kwietnia 2002 roku. Określono w nim warunki techniczne, którym powinny odpowiadać budynki oraz uch usytuowanie. Nie trzeba natomiast spełniać wymagań określonych przez przepisy Polskiej Spółki Gazownictwa na temat standardowych szafek gazowych, ponieważ dotyczą one wyłącznie skrzynek montowanych przez tę spółkę. Można je potraktować jedynie jako dodatkową wskazówkę. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy lokalny oddział Polskiej Spółki Gazownictwa narzuca konkretne rozwiązania. Przed wykonaniem instalacji gazowej powinno się dokładnie zapoznać z przepisami obowiązującymi na danym terenie. W tym artykule skupimy się jednak wyłącznie na normach, które obowiązują na obszarze całego kraju.

Jakie normy muszą spełniać skrzynki gazowe na wymiar?

Wspomniane wyżej rozporządzenie określa wyłącznie niektóre parametry szafek na zawory i liczniki, pozostawiając dowolność w innych kwestiach. Do tych ostatnich należą wymiary skrzynki gazowej. Decydujące będą zatem kwestie praktyczne. Skrzynka powinna pomieścić takie elementy, jak główny zawór gazu, reduktor ciśnienia czy gazomierz, zapewniając do nich swobodny dostęp, a jednocześnie dobrze, by nie zajmowała zbyt wiele miejsca. W większości przypadków sprawdzą się standardowe szafki gazowe. Jednak zdarza się, że instalacje zostały wykonane w taki sposób, że konieczne okażą się skrzynki gazowe na wymiar. Rozporządzenie nie określa także kolorystyki, dlatego skrzynki nie muszą być żółte, jak te montowane przez Polską Spółkę Gazownictwa. Ustalono natomiast, że odległość skrzynki od domu nie może przekraczać 10 metrów, ale musi wynosić co najmniej pół metra od drzwi, okien i innych otworów budynku. Powinna także znajdować się na wysokości od 0,3 do 1,8 metra, aby zapewnić swobodny dostęp. Skrzynka musi ponadto chronić znajdujące się w niej zawory przed warunkami atmosferycznymi oraz niepowołanymi osobami, a także być odpowiednio oznaczona literą „G” lub słowem „GAZ”.

Z jakiego materiału powinna być wykonana szafka gazowa?

Przepisy nie narzucają ograniczeń w tej kwestii materiałów, jednak skrzynka gazowa na wymiar musi dobrze chronić umieszczone w niej elementy. Dlatego najczęściej stosowany materiał to blacha stalowa, charakteryzująca się dużą trwałością oraz odpornością na czynniki pogodowe. Takie skrzynki po czasie mogą jednak ulegać korozji. Problemu tego nie ma w przypadku wykonania obudowy z tworzywa sztucznego. Wówczas jednak trzeba liczyć się z większą podatnością na wysokie temperatury oraz promieniowanie UV. Decyzję należy zatem podjąć na podstawie warunków panujących w miejscu montażu szafki.

Nasza firma oferuje Państwu przygotowanie spersonalizowanych produktów. Kształt, kolor oraz wymiary skrzynki gazowej, a także materiał do jej wykonania, zostaną dobrane w zależności od indywidualnych potrzeb.