Projektowanie Gazociągów, Przyłączy i Instalacji Gazowych

 • Wykonujemy projekty budowlano-wykonawcze:
  – instalacji gazowych
  – sieci gazowych
 • Projekt opracowujemy na podstawie wizji lokalnej
 • Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie rozplanowania instalacji
 • Poprzez prawidłowo wykonany projekt dajemy Państwu gwarancję sprawnie działającej w przyszłości instalacji gazowej oraz bezpieczeństwo w jej użytkowaniu

Budowa Gazociągów, Instalacji i Przyłączy Gazowych

 • Dostawa punktów redukcyjnych, pomiarowych oraz redukcyjno-pomiarowych
 • Budowa sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia (stal oraz polietylen)
 • Modernizacje punktów i stacji
 • Dostawa stacji II° redukcyjnych, pomiarowych oraz redukcyjno- pomiarowych
 • Budowa stacji gazowych
 • Budowa punktów redukcyjnych gazu
 • Prace związane z budową instalacji gazowych wykonywane są w naszej firmie przez wysoko kwalifikowane osoby posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia i zaświadczenia
 • Wymiany gazomierzy po remontach instalacji wewnętrznych wykonanych przez inne podmioty
 • Wstrzymanie dostawy paliwa gazowego
 • Nagazowanie instalacji głównej pionów i poziomów
 • Montaż gazomierzy
 • Oplombowanie gazomierzy
 • Remonty sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia
 • Remonty stacji gazowych
 • Remonty punktów redukcyjnych gazu
 • Usuwanie awarii obiektów gazowych

Wymiana Gazomierzy i Reduktorów

 • Montaż i demontaż gazomierzy o przepustowości ≤10 m3 /h
 • Montaż i demontaż reduktorów ciśnienia gazu na przyłączach o przepustowości ≤ 60m3 /h
 • Uruchamianie instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
 • Wymiana gazomierzy i reduktorów

Inne

 • Projektowanie i wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Projektowanie przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Usuwanie awarii na gazociągach niskiego i średniego ciśnienia
 • Usuwanie awarii w sieciach gazowych
 • Usuwanie awarii gazowych jak wycieki i nieszczelności
 • Spadek ciśnienia gazu
 • Rozszczelnienie lub uszkodzenie rur