• Biuro Obsługi Klienta – realizowanie w imieniu klienta wszelkich spraw w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. związanych m.in. z określaniem warunków technicznych przyłączeń do sieci gazowej, spisania umowy przyłączeniowej, wykonawstwa przyłącza gazu itp.
 • Projektowanie i wykonawstwo nowych sieci i instalacji gazowych
 • Remonty i przeglądy czynnych instalacji gazowych
 • Projektowanie i wykonawstwo nowych sieci i instalacji gazowych
 • Remonty i przeglądy czynnych instalacji gazowych
 • Montaż i wymiana szafek gazowych
 • Skracanie i modernizacja przyłączy gazowych
 • Przyłączenie do sieci gazowej
 • Likwidacja kolizji sieci i instalacji gazowych
 • Doradztwo techniczne na temat gazu ziemnego
 • Stopowanie gazu
 • Dwustronne zamknięcia rurociągu
 • Nawiercanie rurociągów stalowych
 • Prace gazoniebezpieczne
 • Awarie gazociągu
 • Budowa, remonty i przebudowa gazociągów
 • Projektowanie i wykonawstwo pozostałych instalacji sanitarnych