• Biuro Obsługi Klienta – realizowanie w imieniu klienta wszelkich spraw w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. związanych m.in. z określaniem warunków technicznych przyłączeń do sieci gazowej, spisania umowy przyłączeniowej, wykonawstwa przyłącza gazu itp.
 • Projektowanie i wykonawstwo nowych sieci i instalacji gazowych.
 • Remonty i przeglądy czynnych instalacji gazowych.
 • Montaż i wymiana szafek gazowych.
 • Skracanie i modernizacja przyłączy gazowych.
 • Przyłączenie do sieci gazowej.
 • Likwidacja kolizji sieci i instalacji gazowych.
 • Doradztwo techniczne na temat gazu ziemnego.
 • Stopowanie gazu.
 • Dwustronne zamknięcia rurociągu.
 • Nawiercanie rurociągów stalowych.
 • Prace gazoniebezpieczne.
 • Awarie gazociągu.
 • Budowa, remonty i przebudowa gazociągów.
 • Projektowanie i wykonawstwo pozostałych instalacji sanitarnych.
 • Realizujemy inwestycje w procesie „Zaprojektuj i wybuduj”. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na szybką i dokładną realizację życzeń inwestorów. Cechuje nas otwarta komunikacja i profesjonalne podejście do pracy.