HORYZONTALNE PRZEWIERTY STEROWANE (ang. HDD)

To technologia polegająca na hydromechanicznym wierceniu gruntu i hydraulicznym transporcie zwiercin; pod ziemią porusza się zespół drążący, komunikujący się z operatorem znajdującym się na powierzchni, przy pomocy radiowych lokalizatorów.

Zalety:

  • zdolność instalowania rurociągów na znaczne odległości bez wykonywania wykopów,
  • zdolność instalowania rurociągów po liniach krzywych (omijanie podziemnych przeszkód),
  • zdolność instalowania rurociągów na znacznych głębokościach (bez potrzeby schodzenia pracownika pod ziemię),
  • radiowa komunikacja z operatorem w czasie rzeczywistym, eksport parametrów technicznych (kierunek drążenia, temperatura głowicy, stan naładowania baterii, głębokość),
  • Ochrona istniejącej infrastruktury drogowej i podziemnej oraz minimalna ingerencja w istniejące zagospodarowanie terenu.

We wprowadzaniu nowych technologii bezwykopowych oraz urządzeń radiolokacyjnych (np.. Georadar) współpracujemy z naszym partnerem biznesowym, spółką Horizontal.