• Wykonujemy przeciski o różnych średnicach oraz przewierty sterowane.
  • Biuro Obsługi Klienta – realizowanie w imieniu klienta wszelkich spraw w Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. związanych m.in. z określaniem warunków technicznych przyłączeń do sieci gazowej, spisania umowy przyłączeniowej, wykonawstwa przyłącza gazu itp.
  • Projektowanie i wykonawstwo nowych sieci i instalacji gazowych.
  • Remonty i przeglądy czynnych instalacji gazowych.